testimonials

Merytoryczne wypowiedzi oraz proponowane rozwiązania znacznie wykraczały poza obszar logistyki. Wielokrotnie otrzymywaliśmy świadectwa zrozumienia zasad i metod zarządzania biznesem i tworzenia kultury organizacyjnej opartej o produktywność i realizację celów. Konsultant wykazywał się zmysłem organizacyjnym i z łatwością koordynował działania rozproszonych zespołów.

Piotr Wiśniewski
CEO, Maflow

Working with Aleksander was a real pleasure. He is a change in view of the team work idea. Always open minded and eager to support. Personally I gain a lot while observing his approach to the problem solving, which was really inspiring. Hope our paths will cross in the future so I will be able to have his optimism and professionalism influencing me again.

Paweł Żarek
Production Director / Value Stream Leader , WABCO

Usługa została zrealizowana poprzez zaangażowanie pracowników, w ten sposób dodatkowo rozwnięto aspekt rozwoju kompetencji zespołu. Już po pierwszym kwartale od wdrażania zmian dzięki polepszonym procesom przepływu materiału wydajność operacyjna wzrosła o 25%.

Marek Kuźma
Dyrektor Zakładu, ROSTI Poland

Formal Instructor – DDP (Demand Driven Planner)
Szkolenie przeprowadzone było w sposób profesjonalny, osoba prowadząca ma bardzo dużą wiedzę z zakresu logistyki co czyni przekaz wiarygodnym. Niemniej jednak aby cała tematyka była omówiona dokładnie jest potrzeba co najmniej trzech dni – w naszym przypadku szkolenie odbyło się w dwa dni i z racji dużej ilości materiału część zagadnień została omówiona w mniejszym stopniu. Idea DDMRP jest ciekawa i firmy, które je wdrożyły osiągnęły wymierne korzyści. Czekam na moment kiedy będziemy już korzystali z DDMRP i ciekawy jestem jak będzie sprawdzało się w naszym codziennym użytkowaniu oraz jakie korzyści nam przyniesie.

Piotr Podolski
Specjalista ds. zakupów, NICOLS Poland

Testimonials Carousel

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?