Optymalne Zapasy z DDMRP – szkolenie logistyczne: Demand Driven Planner

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Optymalne Zapasy z DDMRP – szkolenie logistyczne: Demand Driven Planner

22 maja 2017 - 21 grudnia 2017

ddmrp

Program Demand Driven Planner (DDP) został zaprojektowany i przygotowany dla specjalistów i liderów z obszarów planowania, zakupów i dystrybucji jak również dla służb odpowiedzialnych za wdrożenie metodyki DDMRP w organizacji. Autorami programu są twórcy metodyki DDMRP w ramach działalności Demand Driven Institute. DDP składa się z 13 modułów szczegółowej wiedzy nt. planowania logistycznego napędzanego zamówieniami klientów. Niniejszy program stanowi oficjalne przygotowanie do certyfikacji do tytułu Certified Demand Driven Planner (CDDP) realizowanej przez ISCEA.

Agenda:

Moduł 1: Planning in the Modern World (Planowanie w nowoczesnym świecie)

 • The MRP Revolution (Rewolucja MRP)
 • Evidence of a Problem (Świadectwa problemu)
 • The New Normal (Nowa rzeczywistość)

Moduł 2: The Importance of Flow (Znaczenie przepływu)

 • Plossl’s First Law (Pierwsze Prawo Wytwarzania)
 • Demonstrate Flow’s importance in industry (Znaczenie przepływu w przemyśle)
 • Plossl’s Law Caveat (Warunki stosowania Prawa Plossla)
 • The Bullwhip Effect (Efekt Byczego Bicza)

Moduł 3: Unlocking a Solution – Decoupling (Rozwiązaniem jest rozdzielanie)

 • Fully Dependent vs Decoupled (W pełni zależny vs rozprężony)
 • Significant LeadTime reduction (Poważna redukcja czasu realizacji)

Moduł 4: Becoming Demand Driven (Napędzanie Prawdziwym Popytem)

 • “MRP versus Lean” Conflict (Konflikt MRP i Lean)
 • What “Demand Driven” really means (Co napędzanie popytem oznacza)
 • Demand Driven Operating Model (Model Operacyjny Demand Driven)
 • Demand Driven MRP (Planowanie logistyczne napędzane zamówieniami klientów)

Moduł 5: Strategic Inventory Positioning (Strategiczne pozycjonowanie zapasów)

 • Six Positioning Factor (Sześć czynników pozycjonowania)
 • Decoupled Lead time (Rozdzielony czas realizacji)
 • Matrix Bill of Material (Matrycowe listy materiałowe)

Moduł 6: Distribution Network Positioning (Pozycjonowanie w sieci dystrybucyjnej)

 • Unique Distribution Positioning Factors (Unikalne czynniki pozycjonowania w sieci)
 • Compare and contrast demand driven to push and promote (DDMRP vs MRP)
 • Positioning across a supply chain (Pozycjonowanie w łańcuchu dostaw)

Moduł 7: Buffer Profiles and Levels (Profile i poziomy buforów)

 • Inventory – Asset or Liability (Zapasy – Aktywa czy Pasywa)
 • Buffer Profiles (Profile Buforów)
 • Buffer Zones (Strefy Buforów)
 • Calculating Buffer Levels (Metoda kalkulacji buforów)

Moduł 8: Dynamic Buffer Adjustments (Dynamiczne korekty buforów)

 • Recalculated Adjustments (Korekty obliczeniowe)
 • Planned Adjustments (Planowane korekty buforów)
 • Manual Adjustments (Ręczne dostrajanie buforów)
 • Factors for Planning Adjustment Factors (Stosowanie czynników korekcji)

Moduł 9: Demand Driven Planning (Planowanie napędzane zamówieniami)

 • Part Planning Designations (Proces planowania komponentów)
 • DDMRP Planning Process (Proces planowania DDMRP)
 • Supply Order Generation for Stocked Items (Generowanie zamówień dla części w zapasie)
 • DDDRP Supply Order Generation Considerations (Warunki stosowania metodyki planowania)
 • Supply Generation for Non-Stocked Items (Generowanie zamówień dla części bez zapasu)
 • Decoupled Explosion (Rozdzielona eksplozja BOM)
 • Prioritized Share (Udziały priorytetowe)

Moduł 10: Highly Visible and Collaborative Execution (Wspólna, wizualna realizacja planu)

 • Challenging Priority by Due Date (Koniec ze sztywnymi terminami)
 • Buffer Status Alerts (Alarmy statusu bufora)
 • Synchronization Alerts (Alarmy synchronizacji)
 • Execution Collaboration (Idea efektywnej współpracy)

Moduł 11: DDMRP and the Operational Environment (DDMRP i środowisko operacyjne)

 • DDMRP Strategic Buffer Criteria (Kryteria dla bufora strategicznego)
 • DDMRP and Safety Stock (Porównanie DDMRP z zapasem bezpieczeństwa)
 • DDMRP and Order Point (Porównanie DDMRP i metody punktu odnawiania zapasu)
 • DDMRP and Scheduling (DDMRP oraz harmonogramowanie)
 • DDMRP and WIP Priority Management (DDMRP i zarządzanie priorytetami dla produkcji w toku)
 • Compare/contrast MRP, Lean and DDMRP (DDMRP w kontraście do MRP i Lean)

Moduł 12: Demand Driven Sales and Operations Planning (Planowanie sprzedaży i operacji w świecie Demand Driven)

 • DDS&OP (Demand Driven S&OP)
 • Analytics for Master Settings changes and model improvement (Analizowanie i dostosowywanie danych stałych)
 • DDS&OP protection for critical strategic impacts (Funkcja ochronna DDS&OP)

Moduł 13: Program Summary (Podsumowanie programu)

 • Program Summary (Podsumowanie)
 • Expected Benefits of DDMRP (Spodziewany korzyści z DDMRP)
 • Get Started with DDMRP (Rekomendowane kolejne kroki z DDMRP)

PYTANIA i ODPOWIEDZI (FAQ):

W jakim języku prowadzony jest warsztat?

Warsztat prowadzony jest w języku polskim z wykorzystaniem oryginalnych materiałów w języku angielskim.

Jakie są zasady ewentualnej rezygnacji?

Rezygnacja z udziału jest możliwa do 10 dni przed wydarzeniem.

Czy muszę mieć ze sobą wydrukowany bilet?

Nie, nie ma takiej potrzeby.

Czy mogę transferować swój bilet na inną osobę?

Tak, nie ma z tym problemu.

Czy to nie będzie problem skoro na bilecie będzie moje nazwisko?

Nie, nie ma z tym problemu tak długo, jak zgadza się nazwa Waszej firmy.

Czy cena zawiera koszt egzaminu?

Nie, cena warsztatu nie zawiera kosztu egzaminu. Można go nabyć osobno.

 


 

Ciągle nieprzekonany do celowości tego szkolenia? Obejrzyj poniższe filmy i daj się przekonać, że warto.

 

 

Szczegóły

Start:
22 maja 2017
Koniec:
21 grudnia 2017
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , ,
Strona internetowa:
https://www.eventbrite.com/e/optymalne-zapasy-z-ddmrp-szkolenie-logistyczne-demand-driven-planner-tickets-31652899675

Miejsce

Polska

Organizator

CorpoExpert Solutions
Strona internetowa:
https://www.eventbrite.com/o/corpoexpert-solutions-12273054180

Dodaj komentarz