szkolenia

Wdrożenie DDMRP

Bez względu na to, czy chcą Państwo zoptymalizować zapasy czy usprawnić cały łańcuch dostaw, możemy zaproponować kompleksową pomoc, która obejmie zarówno konsultacje, warsztaty, symulacje, jak również bezpośrednie wsparcie naszego specjalisty we wdrożeniu zmian w oparciu o system DDMRP.

Zazwyczaj najlepsze efekty można osiągnąć, traktując wymienione poniżej propozycje niczym kolejne kroki w stronę usprawnienia procesów w przedsiębiorstwie. Nie jest to jednak warunek niezbędny – to, czy zdecydują się Państwo na przejście wszystkich etapów wdrożenia DDMRP, czy wybiorą pojedyncze elementy, zależy wyłącznie od Państwa decyzji.

Warsztat trwa przeważnie od 4 do 7 godzin i obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • mapowanie procesu logistycznego
 • proces i aktualne zapasy
 • lista materiałowa BOM
 • sieć logistyczna diagnoza obecności klasycznych problemów
 • podstawowe mechanizmy DDMRP.

Na przeprowadzenie symulacji potrzeba dwóch dni roboczych, przy czym jeden przeznaczamy na warsztaty, a drugi na analizę uzyskanych informacji. Model symulacyjny obejmuje omówienie takich zagadnień jak: wprowadzenie do mechaniki buforów, gromadzenie danych podstawowych, ustalenie startowych parametrów modelu, profilowanie zapasów. Symulacja poziomów zapasów w czasie pozwoli na przygotowanie raportu porównawczego oraz na wskazanie potencjałów.

Podczas specjalnego szkolenia, trwającego 2 dni, przekazujemy wiedzę i umiejętności pracownikom firmy, którzy bezpośrednio będą stosować metodę DDMRP w przedsiębiorstwie.

Dzięki tym warsztatom możliwe będzie bardziej precyzyjne dostosowanie rozwiązań, jakie proponuje DDMRP do sytuacji w konkretnym przedsiębiorstwie. Czas trwania warsztatów jest ustalany indywidualnie z Klientem i zależy od stopnia złożoności procesów. Warsztaty odbywają się bezpośrednio po transferze wiedzy, tak aby jak najszybciej przekuć wiedzę w konkretne umiejętności praktyczne.

Osobom odpowiedzialnym za wdrożenie nowego modelu jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie. Opieką wdrożeniową mogą zostać objęci zarówno menedżerowie odpowiedzialni za organizację i nadzorowanie wprowadzanych zmian, jak również pracownicy bezpośrednio zaangażowani w wykorzystywanie metod DDMRP na swoim odcinku łańcucha dostaw.

Dokładny przebieg oraz zakres procesu wdrożeniu uzgadniany jest z Klientami podczas konsultacji.
Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

Jakie korzyści zapewnia DDMRP?

 • Poprawa poziomu obsługi klienta (dzięki terminowości wysyłek na poziomie 97-100%);
 • Redukcja czasu realizacji zleceń (nawet do 80%);
 • Redukcja zapasów (zazwyczaj o ok. 40-60%);
 • Uwolnienie kapitału obrotowego zamrożonego w zapasach;
 • Poprawa stabilności (przewidywalności) operacji dzięki wprowadzonym buforom;
 • Dynamiczne dostosowanie buforów umożliwia skuteczne zarządzanie sezonowością, promocjami, wprowadzaniem nowych produktów i wycofywaniem starych;
 • Wdrożenie DDMRP jest szybkie, a jego stosowanie intuicyjne – rozwiązanie od razu dostarcza wymiernych i trwałych rezultatów.

Więcej szczegóły o samej metodzie DDMRP

Strona po polsku

Demand Driven MRP

 

Strona po angielsku

Demand Driven Logistics Planning

 

Konkretne wdrożenia

CASE STUDY

Kalendarz aktualnych szkoleń

Zapraszamy do współpracy!