optymalizacja

Optymalizacja zapasów

 • Koszty przedsiębiorstwa nieustannie rosną, ale tego samego nie można powiedzieć o zyskach?
 • Kuleje produktywność, w wyniku czego części planów nie udaje się zrealizować w terminie?
 • Klienci nie są zadowoleni z terminowości wysyłek?
 • Zapasów wciąż jest za mało lub za dużo, a dotychczasowe próby optymalizacji nie przyniosły rezultatów?
 • Kolejne narzędzia informatyczne jeszcze bardziej komplikują pracę zamiast ją usprawnić?

To tylko kilka sytuacji, które sugerują, że warto przeprowadzić proces gruntownej optymalizacji zapasów. Główna korzyść, jaką możemy zapewnić, to dostępność towaru na czas i zminimalizowanie kosztów opóźnień przy racjonalnych zapasach i jasnej odpowiedzialności za ich poziom. Inwestycja w optymalizację zapasów finansuje się sama – osiągnięte korzyści bardzo szybko przewyższą koszty wprowadzenia zmian.

Jeszcze przed rozpoczęciem całego procesu, jesteśmy w stanie ustalić zarówno koszty inwestycji, jak i konkretne korzyści, jakie przyniesie.

Optymalizacja zapasów przynosi szybkie efekty w postaci:

 • wysokiej dostępności towaru na czas
 • zminimalizowania kosztów opóźnień
 • realnego budżetowania wielkości zapasów
 • łatwych do ustalenia i możliwych do zrealizowania codziennych celów
 • jasnego podziału odpowiedzialności wszystkich działów za wielkość zapasów
 • doskonałej synchronizacji z systemem ERP, bez konieczności inwestowania w dodatkowe oprogramowanie.

Dlaczego optymalizacja zapasów jest ważna?

Posiadanie odpowiedniej ilości zapasów zapewnia płynną produkcję bez ryzyka konieczności przerywania jej z powodu braku surowca. Z drugiej strony, zbyt duży poziom zapasów także stawia firmę w niekorzystnej sytuacji. Wiąże się bowiem ze zwiększeniem kosztów utrzymania zapasu, a przede wszystkim stanowi źródło strat w przypadku nagłego spadku popytu na dany produkt lub usługę.

Zapas stanowi dużą część kapitału większości firm i jest uważany w rachunku bilansowym za część aktywów przedsiębiorstwa. Tak naprawdę jednak, przyczynia się on do zablokowania możliwości inwestycji, gdyż „zamraża” kapitał. Istotna jest zatem umiejętność takiego działania, które pozwoli na uwolnienie kapitału, a następnie na dodatkową sprzedaż, która przełoży się na zysk przedsiębiorstwa.

Sprawna optymalizacja zapasów, dokładnie przemyślana i zaplanowana, może znacznie usprawnić działalność niemal każdego przedsiębiorstwa, a w efekcie zapewnić długotrwały sukces, zarówno w aspekcie jakości pracy, jak i korzyści finansowych. Najtrudniejszy jest pierwszy krok, jednak pierwsze sukcesy motywują do kolejnych działań i sprawiają, że całkowita przemiana przychodzi szybciej, niż się spodziewaliśmy.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

Merytoryczne wypowiedzi oraz proponowane rozwiązania znacznie wykraczały poza obszar logistyki. Wielokrotnie otrzymywaliśmy świadectwa zrozumienia zasad i metod zarządzania biznesem i tworzenia kultury organizacyjnej opartej o produktywność i realizację celów. Konsultant wykazywał się zmysłem organizacyjnym i z łatwością koordynował działania rozproszonych zespołów.

Piotr Wiśniewski
CEO, Maflow

Zapraszamy do współpracy!