consulting

Konsulting

 • Wyniki finansowe przedsiębiorstwa nie są zadowalające?
 • Koszty wciąż rosną, ale nie przekładają się na wzrost zysków?
 • Firma wymaga zmian strukturalnych lub optymalizacji procesów biznesowych?
 • Dotychczas wprowadzane zmiany nie przyniosły wystarczająco dobrych efektów?

Istnieje wiele powodów, aby skorzystać z konsultingu. Bardzo często pomoc doświadczonego i niezależnego konsultanta stanowi najlepszy i najtańszy sposób szybkiego rozwiązania problemów i pchnięcia spraw przedsiębiorstwa na nowe tory.

Nie zawsze firma wymaga radykalnych zmian. Czasem dla pozornie bardzo skomplikowanego problemu wystarcza proste, łatwo dostępne rozwiązanie. Innym razem problem może wymagać dogłębnej i czasochłonnej analizy. Nie ma dwóch identycznych problemów, tak jak nie ma dwóch takich samych firm.

W CorpoExpert Solutions dobieramy takie metody i sposoby pracy, które będą właściwe dla konkretnych problemów. Muszą też one uwzględniać specyfikę przedsiębiorstwa, w którym mają być stosowane.

Co wyróżnia współpracę z CorpoExpert Solutions?

 • Naprawiamy tylko to, co nie działa.
 • To klient decyduje o zakresie i tempie pracy.
 • Zapewniamy wysokiej klasy konsulting w przystępnych cenach.

Najczęściej proponujemy następujące formy współpracy:

 • Konsultacje telefoniczne – przez telefon lub Skype
 • Doradztwo weekendowe – w formie spotkań lub warsztatów
 • Nadzorowanie wdrożeń – w firmie klienta
 • Szkolenia biznesowe – szkolenia zamknięte w zakresie ustalonym z klientem.

Nasi specjaliści świadczyli usługi doradcze dla wielu przedsiębiorstw – krajowych i zagranicznych, w związku z czym mogą zaproponować rozwiązania wielokrotnie przetestowane w praktyce.

Uwaga! Pierwsza konsultacja telefoniczna jest bezpłatna!

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

Merytoryczne wypowiedzi oraz proponowane rozwiązania znacznie wykraczały poza obszar logistyki. Wielokrotnie otrzymywaliśmy świadectwa zrozumienia zasad i metod zarządzania biznesem i tworzenia kultury organizacyjnej opartej o produktywność i realizację celów. Konsultant wykazywał się zmysłem organizacyjnym i z łatwością koordynował działania rozproszonych zespołów.

Piotr Wiśniewski
CEO, Maflow

Dlaczego warto?

Chętnie pomożemy Państwu w rozwiązaniu problemów lub usprawnieniu Państwa przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że doświadczony specjalista może ocenić sytuację firmy z większego dystansu niż manager znajdujący się wewnątrz organizacji. To także dzięki temu konsultant może zaproponować zmiany, które – choć mogą diametralnie zmienić sytuację – dotychczas nie były brane pod uwagę.

Zapraszamy do współpracy!