Planowanie logistyczne DDMRP

W ramach optymalizacji procesów planowania i zarządzania zapasami  wykorzystujemy rozmaite koncepcje biznesowe, każdorazowo dostosowując je do bieżącej sytuacji Klienta. Szczególną rolę w naszych usprawnieniach odgrywa koncepcja DDMRP – coraz popularniejsza na świecie, a w Polsce wciąż unikalna koncepcja pozwalająca powiązać zapasy z prawdziwym popytem – za prawdziwymi zamówieniami. Zastosowanie tej metody w sposób szybki i niepozostawiający wątpliwości usprawnia łańcuch dostaw, bez względu na branżę i wielkość przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści należą do nielicznych w kraju ekspertów w obszarze DDMRP.

Co to jest DDMRP?

DDMRP to skrót od słów Demand Driven Material Requirements Planning, co dosłownie oznacza planowanie materiałów zależne od rzeczywistego popytu. Nazwa DDMRP może sugerować, że koncepcja ta bazuje na starym, dobrym MRP. Nie jest to jednak do końca prawda. DDMRP to podejście, które łączy w sobie sprawdzone elementy MRP, Teorii Ograniczeń, Szczupłego Zarządzania, 6 Sigma. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że DDMRP stoi w opozycji do MRP, zapewniając skuteczne rozwiązania tam, gdzie klasyczna teoria sobie nie radzi.

ddmrp_film

Dlaczego właśnie DDMRP?

W dzisiejszych czasach sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, szczególnie takim, które gromadzi zapasy towarów lub materiałów, wymaga innych działań niż jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu.

W świecie powszechnej globalizacji rośnie presja ze strony klientów (zarówno biznesowych, jak i konsumentów), aby zamówiony przez nich towar był dostępny niemal natychmiast. To szczególnie trudne w erze szybko zmieniających się trendów, kiedy życie produktów ulega skróceniu, a wachlarz rozmaitych wariantów towaru staje się coraz szerszy.

Jak reagować na tę zmienność bez nieustannego podnoszenia kosztów? Na szczęście nowe metody i nowoczesna technologia umożliwiają coraz precyzyjniejsze określenie popytu, nawet „chwilowego”.

Przeprowadzając odpowiednie analizy i przestrzegając określonych zasad możliwe jest zredukowanie liczby i rodzaju zapasów do takiej ich liczby, która jest optymalna do sprawnej i terminowej realizacji zamówień. I to nawet w świecie, który tak szybko się zmienia!

Co wyróżnia DDMRP?

DDMRP jest systemem ciągnionym, w którym zapasy uzależnione są od bieżącego, dynamicznie zmieniającego się popytu. Produkty nie są „wypychane” do magazynu na podstawie założenia, że na pewno będą tam potrzebne, ale są wytwarzane niemal „na żądanie” zamawiających, co znacznie ogranicza koszty wytwarzania i magazynowania.

W przypadku stosowania zasad DDMRP, nie wszystkie zapasy są tak samo ważne. Bieżące zamówienia wpływają na system priorytetów, zgodnie z którym niektóre materiały lub produkty wymagają pilniejszego uzupełnienia niż inne. Każdy produkt lub materiał może być optymalizowany oddzielnie lub w zestawie z innym.

Większość metod zarządzania zapasami opiera się na danych historycznych. Gdy zmiany popytu są bardzo dynamiczne, prowadzi to do gromadzenia zapasów nieadekwatnych do danej sytuacji – optymalizacja następuje ze zbyt dużym opóźnieniem, by mogła być skuteczna. DDMRP pozwala działać szybciej, ponieważ reaguje nie tylko na zmiany w całym łańcuchu dostaw, ale i w poszczególnych jego ogniwach.

W DDMRP istotną rolę zajmuje planowanie. Optymalizacja Zapasów Napędzana Popytem wymaga dynamicznego reagowania na sytuacje, ale w oparciu o przygotowaną wcześniej strategię i taktykę. W DDMRP nie ma miejsca na przypadek, dzięki czemu pojawia się znacznie mniej sytuacji wymagających „gaszenia pożarów”

Czy DDMRP można zastosować w Państwa przedsiębiorstwie?

DDMRP z powodzeniem wdrożono w wielu przedsiębiorstwach na całym świecie, w sposób radykalny poprawiając ich efektywność i wyniki finansowe. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób DDMRP może pomóc także w Państwa przedsiębiorstwie, zapraszamy do kontaktu. Razem będziemy w stanie sprawnie określić skalę potencjalnych oszczędności.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

Merytoryczne wypowiedzi oraz proponowane rozwiązania znacznie wykraczały poza obszar logistyki. Wielokrotnie otrzymywaliśmy świadectwa zrozumienia zasad i metod zarządzania biznesem i tworzenia kultury organizacyjnej opartej o produktywność i realizację celów. Konsultant wykazywał się zmysłem organizacyjnym i z łatwością koordynował działania rozproszonych zespołów.

Piotr Wiśniewski
CEO, Maflow

Jakie korzyści zapewnia DDMRP?

  • Poprawa poziomu obsługi klienta (dzięki terminowości wysyłek na poziomie 97-100%);
  • Redukcja czasu realizacji zleceń (nawet do 80%);
  • Redukcja zapasów (zazwyczaj o ok. 40-60%);
  • Uwolnienie kapitału obrotowego zamrożonego w zapasach;
  • Poprawa stabilności (przewidywalności) operacji dzięki wprowadzonym buforom;
  • Dynamiczne dostosowanie buforów umożliwia skuteczne zarządzanie sezonowością, promocjami, wprowadzaniem nowych produktów i wycofywaniem starych;
  • Wdrożenie DDMRP jest szybkie, a jego stosowanie intuicyjne – rozwiązanie od razu dostarcza wymiernych i trwałych rezultatów.

Więcej szczegóły o samej metodzie DDMRP

Strona po polsku

Demand Driven MRP

 

Strona po angielsku

Demand Driven Logistics Planning

 

Konkretne wdrożenia

CASE STUDY

Kalendarz aktualnych szkoleń

Zapraszamy do współpracy!