O nas

Zajmujemy się projektowaniem i usprawnianiem procesów związanych z logistyką oraz łańcuchami dostaw. Bazując na wieloletnich doświadczeniach, możemy zaproponować wysokiej klasy konsulting, jak również bezpośrednią pomoc w optymalizacji procesów biznesowych. W naszej pracy łączymy doskonałą znajomość sprawdzonych metod i technik ze świeżymi pomysłami i innowacyjnymi koncepcjami.

Doceniamy mądre teorie, ale najbardziej liczą się dla nas efekty wprowadzanych zmian. Jesteśmy praktykami i robimy wszystko, by osiągnąć zakładane cele w jak najkrótszym czasie. Zakres zmian dostosowujemy do aktualnych potrzeb klienta – nie proponujemy rozwiązań „na wyrost”.

Jesteśmy specjalistami w następujących obszarach:

  • modelowanie łańcuchów dostaw
  • zarządzanie logistyczne
  • planowanie produkcji
  • planowanie materiałów
  • zarządzanie zapasami
  • Lean Logistics
  • gospodarka magazynowa
  • logistyka wewnętrzna

Z  naszych usług można korzystać w rozmaity sposób, decydując się zarówno na indywidualne konsultacje (osobiste lub telefoniczne), korzystając z naszego wsparcia w procesie reorganizacji przedsiębiorstwa, jak również przekazując naszym specjalistom funkcje menedżerskie na określony czas w celu przeprowadzenia określonych zmian (interim management). Współpracę najlepiej rozpocząć od konsultacji, podczas których wspólnie określimy możliwy zakres oraz sposób dalszych działań.

Zobacz, w jaki sposób możemy pomóc Tobie i firmie, za którą jesteś odpowiedzialny:

Konsulting

Bezpośredni, telefoniczny lub przez Skype. Doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych.

Audyt i usprawnienie zarządzania

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa, a następnie wprowadzenie pożądanych zmian na podstawie wniosków z analizy.

Zarządzanie zmianą

Pomoc w reorganizacji działu lub w przeprowadzeniu innych zmian w obrębie przedsiębiorstwa.

Mentoring procesowy, w tym grupowy

Wsparcie dla managera, specjalisty lub całego działu w obszarze wprowadzanych zmian.

Zarządzanie kryzysowe

Interwencja w czasie kryzysu w celu jego zażegnania i ustabilizowania sytuacji przedsiębiorstwa.

Przygotowanie następców (sukcesorów)

Praca z osobami wyznaczonymi do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w organizacji.

Interim management

Zarządzanie wybranym obszarem przedsiębiorstwa na podstawie umowy okresowej w celu wdrożenia określonych zmian lub osiągnięcia ustalonych efektów z możliwością rozpoczęcia współpracy nawet w ciągu jednego miesiąca. Pracujemy zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak również dla małych i średnich firm o zasięgu lokalnym.

Usługi związane z przeprowadzaniem złożonych procesów w przedsiębiorstwie skierowane są przede wszystkim do zarządów spółek, jednak z konsultacji biznesowych korzystać mogą także sami dyrektorzy, prezesi oraz menedżerowie wszystkich szczebli. Możliwa jest zarówno stała, długotrwała współpraca, jak i doraźna pomoc w „gaszeniu pożarów”, a więc w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

Merytoryczne wypowiedzi oraz proponowane rozwiązania znacznie wykraczały poza obszar logistyki. Wielokrotnie otrzymywaliśmy świadectwa zrozumienia zasad i metod zarządzania biznesem i tworzenia kultury organizacyjnej opartej o produktywność i realizację celów. Konsultant wykazywał się zmysłem organizacyjnym i z łatwością koordynował działania rozproszonych zespołów.

Piotr Wiśniewski
CEO, Maflow

Zapraszamy do współpracy!