Dlaczego my?

Pozwól, by eksperci z bogatym doświadczeniem wdrożyli skuteczne rozwiązania także w Twoim przedsiębiorstwie.

  • Doświadczenie

    Nasi specjaliści współpracowali m.in. z takimi przedsiębiorstwami jak Armacell, American Axle & Manufacturing, Boryszew Automotive Plastics, DFDS Transport, Lubiana, Neapco Europe, Sonoco, TENSHO, Trelleborg Vibracoustic, Volvo Bus Corporation, czy WABCO. Zarządzali zarówno procesami w pojedynczych zakładach o charakterze lokalnym, jak i grupami zakładów zlokalizowanych w kilku państwach Europy. Dzięki temu nasi eksperci potrafią dopasować odpowiednie rozwiązania do specyfiki konkretnych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem ich rozmiarów, rynków, na jakich działają, a nawet różnic w mentalności pracowników. Naszych ekspertów cechuje duża wrażliwość na kulturę organizacyjną firmy oraz umiejętność akomodacji.

  • Praktyczne rozwiązania

    Dobrze znamy klasyczne i innowacyjne koncepcje dotyczące zarzadzania. Ale dla nas biznesowe teorie ważne są tylko w takim zakresie, w jakim można z nich skorzystać w praktyce. W naszej pracy wykorzystujemy przede wszystkim model DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning), który bazuje tylko na najlepszych, sprawdzonych elementach MRP, DRP, Teorii Ograniczeń, Szczupłego Zarządzania i 6 Sigma. Dla nas najważniejsze są efekty.

  • Komunikacja

    Współpraca pomiędzy konsultantem lub interim managerem a przedstawicielami przedsiębiorstwa może być udana tylko wtedy, gdy obydwie strony dbają o dobrą komunikację na każdym etapie prowadzonych działań. Dlatego zwracamy dużą uwagę na to, by na bieżąco przekazywać wartościowe informacje zwrotne, w tym pomysły na usprawnienie rozmaitych procesów w przedsiębiorstwie. Ponieważ wiemy, że każda organizacja stanowi zestaw naczyń połączonych, gdzie każdy element ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania pozostałych, nasze propozycje często wykraczają poza obszar logistyki i łańcuchów dostaw.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

Merytoryczne wypowiedzi oraz proponowane rozwiązania znacznie wykraczały poza obszar logistyki. Wielokrotnie otrzymywaliśmy świadectwa zrozumienia zasad i metod zarządzania biznesem i tworzenia kultury organizacyjnej opartej o produktywność i realizację celów. Konsultant wykazywał się zmysłem organizacyjnym i z łatwością koordynował działania rozproszonych zespołów.

Piotr Wiśniewski
CEO, Maflow

Zapraszamy do współpracy!