Punkt zamawiania Reorder Point

To order or not to order?

Produkcja potrzebuje materiałów wsadowych (komponentów, surowców, podzespołów) do wytworzenia produktów. Wytwarzanie jest procesem transformacji, w wyniku którego powstaje coś wartościowego. Wartość jest oceniana przez klienta chęcią zakupu (ogólniej – użytkowania). W związku z ciągłą produkcją ciągle będą potrzebne materiały, które należy odpowiednio wcześniej i właściwie zamówić. W tym kontekście odpowiedź na pytanie jest oczywista – bez materiałów nie będzie produkcji.

Przy okazji nie chodzi o jakiekolwiek materiały, ale te, które spełniają oczekiwania biznesu. W logistyce Hans Christian Pfohl definiował te oczekiwania przez 6R (z j. niemieckiego “R” od “richtige”, czyli właściwe):

 • 1R – właściwy towar
 • 2R – właściwa jakość
 • 3R – właściwa ilość
 • 4R – właściwe miejsce
 • 5R – właściwy czas
 • 6R – właściwe koszty

To re-order

Technika, którą tutaj opiszę funkcjonuje pod wieloma nazwami. W Stanach nazywana jest order point lub re-order point. W szkole europejskiej logistyki stosuje się określenie reorder level. W Polsce akademicy tłumaczą termin jako zapas informacyjny. To nasze polskie tłumaczenie może trochę dziwić, a może nie do końca … W każdym razie praktycy w naszym kraju starają się również tłumaczyć nazwę amerykańską jako punkt zamawiania lub punkt odnawiania zapasu. W tym gąszczu nazw ciężko się odnaleźć. To na pewno nie są wszystkie określenia tej techniki.

Co istotne technika nie tylko określa jednorazowo moment złożenia pierwszego zamówienia, ale również punkt ponownego składania zamówień. Chodzi tutaj o system, który zabezpiecza w sposób ciągły, aby nie zabrakło materiałów do produkcji. Jeżeli zamówienie jest złożone za późno, to istnieje ryzyko niedostępności zapasu. Z kolei jeżeli zamówienie jest złożone za wcześnie, to skutkiem będzie dodatkowy zapas i cały szereg dodatkowych kosztów związanych z tym zapasem. W dalszych rozważaniach i kolejnych wpisach będę stosował nazwę Reorder Point, aby maksymalnie oddać intencję i zawartość techniki.

Reorder Point

Technika Reorder Point ma zasadniczo jeden cel – określić moment złożenia zamówienia.

Założenia do techniki:

 • stosujemy ustalone wielkości zamówień
 • okresy między zamówieniami nie są stałe
 • zapotrzebowanie jest stabilne

Moment złożenia zamówienia opisuje krótkie równanie:

ROP = DDLT + SS

, gdzie:

DDLT (ang. demand during lead time) oznacza wielkość (ilość) zapotrzebowania w trakcie Lead Time

LT (ang. lead time) to czas realizacji zamówienia – liczony od momentu zgłoszenia potrzeby do przyjęcia dostawy na stan magazynowy

SS (ang. safety stock) oznacza przyjęty zapas bezpieczeństwa – tutaj więcej o tym zapasie

zapas informacyjny
reorder point, order point

Przykład obliczeniowy

Dla zobrazowania tej techniki krótki przykład obliczeniowy jak ustanowić Reorder point.

Dane wejściowe:

 • zapotrzebowanie stabilne wynoszące 1000 sztuk tygodniowo (składnik DD)
 • czas realizacji zamówienia to 4 tygodnie (składnik LT)
 • utrzymywany jest zapas bezpieczeństwa w ilości 500 sztuk (składnik SS)

Jaki będzie ROP?

ROP = 4 x 1000 + 500 = 4500 sztuk

Jak ten wynik interpretować?

Zgodnie z techniką ROP przy stanie zapasów, który osiągnie (spadnie do) poziomu poniżej 4500 sztuk należy złożyć kolejne zamówienie, które biorąc pod uwagę pozostałe parametry (czas realizacji, wielkość zamówienia, planowane zużycie oraz zapas bezpieczeństwa) pozwoli zabezpieczyć ciągłość produkcji przed kolejną dostawą.

W kolejnych wpisach więcej szczegółów odnośnie zalet i wad tego rozwiązania.

Author: Aleksander
13 lat międzynarodowego doświadczenia biznesowego, skoncentrowanego w szczególności na zarządzaniu operacyjnym w obszarach łańcuchów dostaw i logistyki. Od specjalisty, lidera pierwszej linii, superwizora, przez menedżera działu, do dyrektora grupy zarządzającego sześcioma zakładami w czterech krajach. Obecnie niezależny konsultant i interim manager wspierający w optymalizacji procesów biznesowych zarówno firmy z segmentu MSP, jak i korporacje.

Dodaj komentarz

Zapraszamy do współpracy!