Za mały zapas bezpieczeństwa w systemie

Planiści produkcji często stosują zapas bezpieczeństwa. Jak sama nazwa mówi służy on temu, aby zabezpieczać się – przed niespodziankami, zdarzeniami losowymi oraz szeroko rozumianą zmiennością i niestabilnością procesów. Przykładowo, jeżeli określony dostawca regularnie spóźnia się z dostawami albo dostawa często jest kompletna, to warto wziąć to pod uwagę i dodatkowo zabezpieczyć się od strony dostępnego zapasu.

Różnie planuje się wielkość zapasów w firmach. Klasycznie dzieli się zapas na frakcje zgodnie z ABC i na przykład stosuje zasadę 1-3-8, która oznacza 1 tydzień zapasu dla kategorii A, 3 tygodnie dla B i odpowiednio 8 dla kategorii C. Dla zainteresowanych odsyłam do wpisów na blogu nt. zasady Pareto lub ABC. Odpowiednio czasami w firmach zapas bezpieczeństwa określa się jako procent takiego ustalonego wcześniej celu.

Przykładowo dla indeksu z grupy B wskaźnik bezpieczeństwa 30% oznacza, że ze względu na nieprzewidywalność lub znane problemy zapas będzie w konkretnym przypadku o 30% wyższy od zakładanego, czyli wyniesie łącznie w zaokrągleniu 20 roboczych (3×5 + 4,5 dnia). 30% jest wartością względną (procentową), co już jest o krok do przodu w stosunku do wartości wpisywanej „z ręki”, na przykład 50 sztuk.

Pytania są następujące:

  • Na jakiej zasadzie twierdzimy, że 30% to wartość właściwa?
  • Jak często taki zapas bezpieczeństwa będzie za niski a jak często za wysoki?

Poniżej przykład obliczeniowy pokazujący jak się zachowa zapas bezpieczeństwa w zestawieniu z innym rozwiązaniem – strategicznym buforem zapasów.

ZAŁOŻENIA

Potrzebujemy kilka założeń i danych startowych do naszego porównania:

·         Średnie zużycie – 20 szt/dzień

·         Czas realizacji – 15 dni

·         Minimalna wielkość serii – 500 szt

·         Częstotliwość dostaw – 12 dni

ZAPAS BEZPIECZEŃSTWA

Obliczenia dla zapasu bezpieczeństwa są następujące:

wielkość zapasu bezpieczeństwa wykres piły

Obliczenia średniego zapasu zakładają liniowe (planowane, regularne) zużycie zapasów. Największa ich wielkość następuje w momencie dostawy, najmniejsza wielkość zapasów jest wtedy, kiedy pozostał tylko zapas bezpieczeństwa. Z tego względu średni zapas liczony jest w połowie okresu między dostawami.

BUFOR ZAPASÓW

Obliczenia dla strategicznego bufora zapasów prezentuję poniżej. Przyjąłem, że zmienność i niestabilność procesu dostawy jest średnia w stosunku do innych dostawców i innych zamawianych produktów.

 

wielkosc-bufora-blog

WNIOSKI

Bufor zapasów i zapas bezpieczeństwa nie są tylko inną nazwą tego samego rozwiązania. Różnią się pod wieloma względami, o czym możecie przeczytać w moich publikacjach na Slideshare. Jedną z podstawowych różnic jest fakt, że Strefa Czerwona (odpowiednik zapasu bezpieczeństwa w buforze) pracuje razem z całym buforem, tzn. że jest uwzględniana jako zapas dostępny, a nie traktowana jako dodatek do zapasów.

Metodyka DDMRP, której głównym elementem jest strategiczny bufor zapasów, bierze pod uwagę znacznie większą ilość parametrów i danych, aby określić wielkość zapasów. W tym konkretnym przypadku optymalizacja następuje poprzez urealnienie założeń i skutkuje powiększeniem zapasów. Bieżąca praca z parametrami może pomóc zredukować zapasy, ale nie za wszelką cenę, ponieważ najważniejsze jest utrzymanie ciągłości procesu i respektowanie aktualnych realiów biznesowych.

Odpowiednikiem zapasu bezpieczeństwa jest Strefa Czerwona w buforze. Zabezpieczenie dotyczy zarówno niestabilności czasów realizacji jak i zmian ilościowych – zarówno po stronie zapotrzebowania płynącego od klientów, jak również niezgodności ilościowej dostaw. Proszę zwrócić uwagę, że Strefa Czerwona jest ponad dwukrotnie wyższa od zakładanego zapasu bezpieczeństwa. Nie jest to jednak wyraz komfortu planisty, który “chucha na zimne”, ale wynik obliczeń biorących się z konkretnych założeń i realiów.

Author: Aleksander
13 lat międzynarodowego doświadczenia biznesowego, skoncentrowanego w szczególności na zarządzaniu operacyjnym w obszarach łańcuchów dostaw i logistyki. Od specjalisty, lidera pierwszej linii, superwizora, przez menedżera działu, do dyrektora grupy zarządzającego sześcioma zakładami w czterech krajach. Obecnie niezależny konsultant i interim manager wspierający w optymalizacji procesów biznesowych zarówno firmy z segmentu MSP, jak i korporacje.

Dodaj komentarz

Zapraszamy do współpracy!