Planowanie logistyczne napędzane popytem, czyli jakie?

Na tej samej zasadzie jak działanie zderzaka w samochodzie lub odbojnicy przy regale – tak samo działają bufory DDMRP. Ich celem jest amortyzowanie i pochłanianie. Bufory mają prawo się odkształcać oraz zużywać w pewnych, ustalonych granicach. Ich ciężka praca pozwala na to, że chronione przez nie operacje mają zagwarantowaną ciągłość działania, co z kolei stanowi warunki konieczne do zachowania ciągłości przepływu, który umożliwia osiąganie korzyści ekonomicznych. Jak mają się zderzaki do popytu? Jak mają się zderzaki do planowania logistycznego?

Wszyscy najwięksi teoretycy systemów produkcyjnych cenili ideę przepływu – koncepcję pozostawania w ciągłym, zaplanowanym ruchu. Podobnie postępowali giganci przemysłowi, którzy stworzyli z sukcesem powielane do dnia dzisiejszego systemy zarządzania oraz fundamenty ładu korporacyjnego. Pojęcie przepływu (ang. flow) było dla nich całkiem naturalne, nieszczególnie naukowe – po prostu objaw zdrowego, pragmatycznego rozsądku i jego aplikacji do biznesu.

Podejście przepływowe nie jest popularne w organizacjach. W zasadzie jest zaprzeczeniem podejścia kosztowego, które ma sporo ograniczeń i niedostosowań do bieżących wyzwań w przedsiębiorstwach. Niemniej podejście kosztowe ciągle dominuje.

W zabezpieczeniu przepływu planowanie logistyczne napędzane popytem wykorzystuje obok Lean Manufacturing między innymi mechanizmy wywodzące się z nurtu Teorii Ograniczeń autorstwa Eliyahu Goldratta. Na tym nie koniec, ponieważ DDMRP jest strategią hybrydową – celowo uwzględnia to, co się sprawdza i tworzy z takich pojedynczych elementów unikalny produkt, który wnosi dużo świeżości i szereg do tej pory niedostępnych rozwiązań. Oprócz Lean Manufacturing i Teorii Ograniczeń w podejściu DDMRP pojawią się również elementy 6 Sigma oraz podstawy klasycznego planowania materiałowego (ang.  MRP).

Pobierz cały artykuł w PDF.

Dodaj komentarz

Zapraszamy do współpracy!