Bliskość klienta oznacza konkretny model biznesowy

Menadżerowie operacyjni odpowiadają za minimalizację niepotrzebnych kosztów oraz maksymalizację korzyści dla przedsiębiorstwa. W środowisku produkcyjnym decyzja odnośnie produkcji zapewni najlepsze wykorzystanie zasobów lub wygeneruje straty. Istnieje konkurencyjny model operacyjny DDOM, który znacząco ułatwi osiąganie perfekcyjnej terminowości wysyłek przy optymalnych zapasach.

DDOM (ang. demand driven operating model) to model definiujący sposób tworzenia zamówień i zleceń, zasady harmonogramowania oraz wykonywania planów. DDOM bazuje na zaawansowanym mechanizmie DDMRP oraz wykorzystuje kombinację unikalnych rozwiązań, w tym strategicznego rozdzielania (rozprzęgania) procesów logistycznych oraz strategicznego pozycjonowania zapasów w tych miejscach, gdzie dadzą największy efekt dla całej organizacji. Celem DDOM jest stworzenie przewidywalnego i zwinnego sposobu terminowego realizowania zamówień klientów poprzez promowanie i ochronę przepływu istotnych informacji i materiałów.

Globalne parametry modelu operacyjnego napędzanego popytem ustanawiane są poprzez proces nadrzędny S&OP, który stanowi most łączący perspektywę strategiczną z wymiarem taktycznym modelu DDAS. Parametryzacja szczegółowa odbywa się w warstwie wykonawczej DDOM – w DDMRP.

Operacyjnie DDOM realizowany jest przez trzy funkcje – planowanie, harmonogramowanie i wykonanie planu.(…)

Pobierz cały artykuł w PDF.

Dodaj komentarz

Zapraszamy do współpracy!