MRP przestało działać, czyli zmora każdego dyrektora zakładu

MRP to skrótowa nazwa powszechnie stosowanego narzędzia logistycznego, które stanowi zarazem podstawowy moduł funkcjonalny systemów wspomagających zarządzanie ERP.

Powszechność stosowania niestety oznacza również powszechność problemów. MRP nie tylko tych problemów nie rozwiązuje, ale jeszcze poprzez swój sposób działania, ale potęguje. Warto więc rozumieć, czy MRP być miało, a czym się stało.

MRP (ang. Material Requirements Planning), czyli planowanie potrzeb materiałowych. Bardzo skomplikowana nazwa do czegoś matematycznie bardzo prostego. MRP to kalkulator – do tego relatywnie prosty kalkulator wykonujący podstawowe operacje algebraiczne, w tym głównie odejmowanie.

Wziąć kilka danych, przeliczyć je, rozłożyć w czasie. Wszystko po to, żeby produkcja wiedziała, co ma wyprodukować; aby dostawca wiedział, co ma dostarczyć. W swoim czasie, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku, ten prosty kalkulator zrewolucjonizował sposób organizacji pracy gospodarki materiałowej i planowania produkcji.

MRP to pewna technika, która ma szczególne zastosowanie w produkcji wielopoziomowej – w środowisku, w którym istnieje bezpośrednia zależność przyczynowo-skutkowa dotycząca przetwarzanego materiału. MRP bazuje na planie produkcji, na zapotrzebowaniu zależnym, nieciągłych, wariantowym, czyli charakterystycznym na środowiska produkcyjnego.

W teorii wygląda to łatwo i przyjemnie. Jednak kilka faktów i przegląd aktualnej rzeczywistości powoduje, że MRP nabiera ciemnych kolorów i zaczyna nieprzyjemnie pachnieć. (…)

Pobierz cały artykuł w PDF.

Dodaj komentarz

Zapraszamy do współpracy!