Zapasy – jak analizować MAŁO i osiągnąć DUŻO

Środowisko pracy w logistyce i łańcuchu dostaw nie należy do najłatwiejszych. Specyfika pracy logistyka jest daleka od przewidywalności, rutyny, stabilizacji, spokoju. Sytuacje stresogenne to codzienność, podobnie jak „gaszenie pożarów”. Wszystko to wymaga ogromnej elastyczności, determinacji, reaktywności.

Praca koncepcyjna, niestety, czasami schodzi na głęboki drugi plan, ustępując miejsca „operatywce”. Ciągle rosnące oczekiwania klientów końcowych odnośnie personalizacji produktów spowodowały znaczący wzrost pozycji asortymentowych – zarówno jako wejść do procesu produkcyjnego, jak i wyjść z procesu w postaci półproduktów lub produktów finalnych. Ilość SKU (ang. Stock Keeping Units) idąca w tysiące to rzeczywistość. Naturalnym rozwiązaniem i zarazem oczekiwaniem jest Multitasking – praca na kilkoma, kilkunastoma tematami równocześnie. Czy na pewno? Stwierdzamy z pełną świadomością i determinacją, że multitasking to mit. Zainteresowanych odsyłamy do ciekawej publikacji Keitha Ellisa dostępnej tutaj.

Jak w takim środowisku pracy osiągnąć sukces na arenie zarządzania zapasami? Jak pracować regularnie z 2356 artykułami, „partnamberami”, „SKU”, indeksami materiałowymi? Jak to zrobić z 5 pracownikami w dziale logistyki dbając o to, aby nie doprowadzić siebie i wszystkich dookoła od zaburzeń psychicznych – w skrócie do szału lub szewskiej pasji?

Jak pracować regularnie z 2356 artykułami? Nasza odpowiedź – nie pracować. Zwykłe „nie” nie rozwiązuje tematu. Ogromny (co to znaczy?, według kogo?) zapas ciągle spoczywa na naszych barkach. W dalszym ciągu presja na redukcję zapasu jest ogromna. Od czego zacząć? Nasz odpowiedź – jak zwykle od planu, w tym konkretnym przypadku od – analizy Pareto.

Analiza Pareto jest narzędziem znanym w logistyce. W większości zastosowań służy do podziału populacji na podgrupy ABC w oparciu o zasadę i założenie, że 20% liczności grupy (populacji) odpowiada za 80% wartości (cechy). Analiza Pareto ma również ogromne zastosowanie w zapasach. Szczególnie, jeżeli założymy, że można ją przeprowadzić na większej ilości poziomów niż 1. Co to znaczy? Już wyjaśniamy ….

Załóżmy na chwilę, że nasza wybrana grupa A zachowuje się tak samo jak nasza oryginalna cała populacja 2356 artykułów. Oznacza to dokładnie, że 20% artykułów tejże grupy generuje 80% wartości zapasu indeksów z grupy A. Tym samym otrzymujemy grupę AA.

Parametry tej grupy są następujące:

  • Liczność grupy AA (ilość artykułów) = 20% grupy A x 20% całej populacji = 4% wszystkich 2356 artykułów = 95 artykułów
  • Wartość grupy AA (wartość zapasu) = 80% grupy A x 80% całej populacji = 64% wartości całkowitego zapasu

Gdy stosujemy ten przykład na szkoleniach z zarządzania zapasami zwykle znajduje się grupa sceptyków argumentujących, że takie rozwiązanie jest niemożliwe; niemożliwe jest, aby pracując tylko z 95 artykułami pracować jednocześnie z 64% całkowitego zapasu; że to musi być błąd w obliczeniach. Inni argumentują, że sytuacja jest czysto hipotetyczna, bo przecież przy tylko 100 SKU oznaczałoby to, że 4 artykuły generują 64% wartości zapasu. Hipotetyczne argumenty mają podobną wartość użytkową co hipotetyczny model. Nasza odpowiedź pozostaje ta sama – ilości bezwzględne nie mają tu znaczenia, chodzi o podejście do rozwiązania problemu.

Jeżeli jesteście się w stanie z nami zgodzić, że reguła Wilfredo Pareto ma zastosowanie w logistyce, w tym również w zapasach, to oznacza to ni mniej, nie więcej, że nie ma sensu skupiać się na 2356 SKU, ponieważ jest pewna grupa artykułów, które w specyficzny sposób wiążą w sobie wysoki kapitał w zapasie. Idąc dalej, jeżeli mamy ogromne bądź za duże zapasy (znowu pytam według kogo?), to przekroczenia zapasów na tych największych pozycjach mogą:

  • Mieć znaczny wpływ na przekroczenia wartości zapasu całkowitego
  • Być stosunkowo proste do wyeliminowania, bo przecież liczność grupy jest ograniczona

Konsekwencje są zarówno pozytywne jak i negatywne. Jako pozytyw widzimy motywację osiągalności celu na zasadzie zjadania słonia kawałkami – czegoś namacalnego, możliwego do wykonania – czegoś z czym (jako celem) mogę się utożsamiać. Negatywem jest wybicie wątpliwego argumentu z ręki, iż optymalizacja zapasów nie jest możliwa, ponieważ pracochłonność optymalizacji 2356 artykułów pochłonęłaby 90% zasobów ludzkich, co oznacza zatrzymanie procesu biznesowego. Z naszego doświadczenia ten pozytyw dotyczy głównie pracowników operacyjnych, a negatyw można usłyszeć równie często z ust ich przełożonych.

Zachęcamy do „paretowania” zapasów. Jeżeli ten artykuł spotka się z zainteresowaniem, to w kolejnych zamierzamy opisać procedurę postępowania z taką ograniczoną populacją zapasu, czyli jak to zrobić w praktyce.

Dodaj komentarz

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

Nasze usługi
Interim management

Zamiast zatrudniać kogoś na etat, wystarczy wynająć eksperta do konkretnego zadania. To się opłaca! Okres współpracy może zostać powiązany z terminem realizacji projektu.

Przeczytaj...
Szkolenia i wdrożenia

Przeprowadzamy wdrożenia i szkolenia w obszarach związanych z logistyką, zarządzaniem zapasami i zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Przeczytaj...
Konsulting

Nasi specjaliści świadczyli usługi doradcze dla wielu przedsiębiorstw – krajowych i zagranicznych, w związku z czym mogą zaproponować rozwiązania wielokrotnie przetestowane w praktyce.

Przeczytaj...
DDMRP – nasz sposób na zapasy

DDMRP łączy w sobie sprawdzone elementy MRP, Teorii Ograniczeń, Szczupłego Zarządzania, 6 Sigma. DDMRP zapewnia skuteczne rozwiązania tam, gdzie klasyczna teoria sobie nie radzi.

Przeczytaj...
Reinżynieria procesów logistycznych

Reinżynieria to wielokrotnie sprawdzona metoda udoskonalania zarządzania, której podstawę stanowi usprawnienie tych procesów w organizacji, które są niewystarczająco efektywne.

Przeczytaj...
Optymalizacja zapasów

Główna korzyść, jaką możemy zapewnić, to dostępność towaru na czas i zminimalizowanie kosztów opóźnień przy racjonalnych zapasach i jasnej odpowiedzialności za ich poziom.

Przeczytaj...

Zapraszamy do współpracy!