Szczupły przepływ

Obecne metody zarządzania działalnością gospodarczą wypracowały przez ostatnie dekady kilka podstawowych mechanizmów pozwalających na uczynienie tejże działalności opłacalnej i skutecznej w osiąganiu swoich celów. Jednym z nich jest kwestia szczupłego przepływu.

Przytaczając definicję obejmującą najważniejsze wyznaczniki tego aspektu, można powiedzieć, iż szczupły przepływ to taki sposób zarządzania działalnością, w szczególności łańcuchem dostaw i produkcją, który pozwala na wytwarzanie określonego dobra dokładnie w takiej ilości, na jaką istnieje zapotrzebowanie. Mechanizm ten pozwala zatem na eliminację marnotrawstwa, a co za tym idzie – na maksymalizację zysków.

Redukcja niepotrzebnych działań, które nie wpływają na wartość dobra, nie tworzą „wartości dodanej”, to nadrzędny cel wprowadzenia tej koncepcji. Jak wskazuje sama nazwa wspomnianego mechanizmu („przepływ”), ma być ona oparta na jednostajnym i ciągłym ruchu, który nie powoduje zakłóceń prowadzących do problemów wymagających szybkiego reagowania lub destabilizacji pracy.

Wszystkie wyznaczniki definiujące oczekiwania dzisiejszych klientów – zróżnicowanie produktów, krótki czas realizacji – wymagają uczynienia całego procesu wytwarzania produktu bardziej spójnym.

Kluczowym celem wprowadzenia zarządzania opartego na szczupłym przepływie jest integracja wszystkich ogniw występujących na drodze od zapewnienia surowców do dostarczenia produktu klientowi.

Co naturalne, wymaga to ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi ogniwami we wspomnianym łańcuchu.

Na czym warto się zatem skupić w aspekcie szczupłego przepływu?

Po pierwsze, jest to poziom zapasów materiałów wejściowych (surowców, komponentów) i produktów gotowych. Ich zbyt duża ilość, czyli inaczej mówiąc – bezcelowe zaleganie w magazynie, wiąże się z ogromnym marnotrawstwem powodującym poważne straty dla przedsiębiorstwa.

Po drugie, niezwykle istotne są relacje z klientem oraz reagowanie na oczekiwania i potrzeby konsumentów w sposób sprawny, szybki i zwinny. Wiąże się to z możliwie szybką realizacją zamówień oraz, co oczywiste, z bieżącym kontrolowaniem popytu.

Po trzecie, koniecznie jest wyeliminowanie ogólnie rozumianego nieporządku. Chodzi tutaj m.in. o zniwelowanie okresów przestoju w pracy (co oczywiście łączy się ze wspomnianymi wyżej kwestiami), zbędnych czynności podczas produkcji oraz wprowadzenie przejrzystości na każdym kroku procesu.

Podsumowując, szczupły przepływ może być utożsamiany z pojęciem „prostoty” w jak najbardziej pozytywnym rozumieniu tego słowa. Wdrożenie jasnych, przejrzystych działań pozwala w tym przypadku na pozbycie się dużej części problemów występujących w obrębie przedsiębiorstwa i tym samym na osiągnięcie jak największych korzyści.

Dodaj komentarz

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

Nasze usługi
Interim management

Zamiast zatrudniać kogoś na etat, wystarczy wynająć eksperta do konkretnego zadania. To się opłaca! Okres współpracy może zostać powiązany z terminem realizacji projektu.

Przeczytaj...
Szkolenia i wdrożenia

Przeprowadzamy wdrożenia i szkolenia w obszarach związanych z logistyką, zarządzaniem zapasami i zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Przeczytaj...
Konsulting

Nasi specjaliści świadczyli usługi doradcze dla wielu przedsiębiorstw – krajowych i zagranicznych, w związku z czym mogą zaproponować rozwiązania wielokrotnie przetestowane w praktyce.

Przeczytaj...
DDMRP – nasz sposób na zapasy

DDMRP łączy w sobie sprawdzone elementy MRP, Teorii Ograniczeń, Szczupłego Zarządzania, 6 Sigma. DDMRP zapewnia skuteczne rozwiązania tam, gdzie klasyczna teoria sobie nie radzi.

Przeczytaj...
Reinżynieria procesów logistycznych

Reinżynieria to wielokrotnie sprawdzona metoda udoskonalania zarządzania, której podstawę stanowi usprawnienie tych procesów w organizacji, które są niewystarczająco efektywne.

Przeczytaj...
Optymalizacja zapasów

Główna korzyść, jaką możemy zapewnić, to dostępność towaru na czas i zminimalizowanie kosztów opóźnień przy racjonalnych zapasach i jasnej odpowiedzialności za ich poziom.

Przeczytaj...

Zapraszamy do współpracy!